Próbuję zbudować klasę szablon {X0}} za pomocą konstruktora, który akceptuje 4 parametry jako 4 podłoże a, {x2}}, c, d zajmująca Cztery ćwiartki (a = Northwest, b = Northeast, c = Southwest, d = południowo-wschodnia) macierzy. Pokazane poniżej:

  template<class T> class SquareMatrix {
  public:
    SquareMatrix(){}
    SquareMatrix(const T first, const T second, const T third, const T fourth) {
      a = first;
      b = second;
      c = third;
      d = fourth;
    }
    SquareMatrix<T>(const SquareMatrix<T>& rhs) { // copy constructor
      a = rhs.getA();
      b = rhs.getB();
      c = rhs.getC();
      d = rhs.getD();
    }
    SquareMatrix& operator=(const SquareMatrix rhs) { // assignment operator
      if (&rhs != this) {
        SquareMatrix(rhs);
      }

      return *this;
    }
    ~SquareMatrix() {} // destructor

    // getters and setters
    T getA() const {return a;}
    T getB() const {return b;}
    T getC() const {return c;}
    T getD() const {return d;}
    void setA(const T& input) {a = input;}
    void setB(const T& input) {b = input;}
    void setC(const T& input) {c = input;}
    void setD(const T& input) {d = input;}

  private:  
    // 4 quadrants
    // [a, b;
    // c, d]
    T a, b, c, d;
  };

  template<class T> SquareMatrix<T> operator+(const SquareMatrix<T> lhs, 
           const SquareMatrix<T>& rhs) {
    SquareMatrix<T> ret(lhs);
    ret.setA( ret.getA() + rhs.getA() );
    ret.setB( ret.getB() + rhs.getB() );
    ret.setC( ret.getC() + rhs.getC() );
    ret.setD( ret.getD() + rhs.getD() );

    return ret;
  };
  template<class T> SquareMatrix<T> operator-(const SquareMatrix<T> lhs,
           const SquareMatrix<T>& rhs) {
    SquareMatrix<T> ret(lhs);
    ret.setA( ret.getA() - rhs.getA() );
    ret.setB( ret.getB() - rhs.getB() );
    ret.setC( ret.getC() - rhs.getC() );
    ret.setD( ret.getD() - rhs.getD() );

    return ret;
  };
  // this is the implementation of Strassen's algorithm
  template<class T> SquareMatrix<T> operator*(const SquareMatrix<T>& lhs, 
           const SquareMatrix<T>& rhs) {
    T product_1 = lhs.getA() * ( rhs.getB() - rhs.getD() );
    T product_2 = ( lhs.getA() + lhs.getB() ) * rhs.getD();
    T product_3 = ( lhs.getC() + lhs.getD() ) * rhs.getA();
    T product_4 = lhs.getD() * ( rhs.getC() - rhs.getA() );
    T product_5 = ( lhs.getA() + lhs.getD() ) * ( rhs.getA() + rhs.getD() );
    T product_6 = ( lhs.getB() - lhs.getD() ) * ( rhs.getC() + rhs.getD() );
    T product_7 = ( lhs.getA() - lhs.getC() ) * ( rhs.getA() + rhs.getB() );
    SquareMatrix<T> ret;
    ret.setA(product_5 + product_4 - product_2 + product_6);
    ret.setB(product_1 + product_2);
    ret.setC(product_3 + product_4);
    ret.setD(product_1 + product_5 - product_3 - product_7);

    return ret;
  };

Teraz próbuję utworzyć zagnieżdżoną matrycę 4x4, robiąc:

  int main() {
    cout << "Example: a 4x4 matrix: " << endl;
    // 4 single quadrants 
    SquareMatrix<int> M_1A(1, 2, 3, 4);
    SquareMatrix<int> M_1B(5, 6, 7, 8);
    SquareMatrix<int> M_1C(9, 10, 11, 12);
    SquareMatrix<int> M_1D(13, 14, 15, 16);
    // 4x4 matrix M_1
    SquareMatrix< SquareMatrix<int> > M_1(M_1A, M_1B, M_1C, M_1D);
    // test
    cout << "test: " << endl;
    cout << M_1.getA().getA() << endl;

    return 0;
  }

Zamierzona wyjście macierzy powinno być M_1 = [1,2,5,6; 3,4,7,8; 9,10,13,14; 11,12,15,16]. Używam polecenia {{X1} (Ostatni raz próbowałem, dał 6684672). Czy istnieje sposób na wdrożenie klasy matrycy w ten sposób?

(Edytuj: Obecnie zawarte operator przydzielania i destruktor, prawdopodobne źródła błędu)

0
Giogre 14 marzec 2020, 23:36

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wraz ze sugerowanymi komentarzami jest operator przydziałowy, który jest uszkodzony.

SquareMatrix& operator=(const SquareMatrix rhs) {
  if (&rhs != this) {
     SquareMatrix(rhs); // <-- This creates a temporary that 
              // dies off after that line is executed
  }
  return *this;
}

Operator przydziału nie wykonuje żadnych przydziału. Zamiast tego dokonano tymczasowego SquareMatrix.

Naprawić ten problem

1) Nie dostarczaj żadnych operatora przypisywania, konstruktora kopiowania lub destruktora, ponieważ typ T powinien być bezpiecznie kopiowania.

2) Napraw operator przypisania, aby poprawnie działa:

#include <algorithm>
//...
SquareMatrix& operator=(const SquareMatrix rhs) {
  if (&rhs != this) {
     SquareMatrix t(rhs); 
     std::swap(t.a, a); 
     std::swap(t.b, b); 
     std::swap(t.c, c); 
     std::swap(t.d, d); 
  }
  return *this;
}

Przypisanie działa teraz. Jednak sugeruję, że nie pisze kod, który nie musi być napisany, a twoja implementacja buggy jest w punkcie.

W twoim przypadku, jeśli pozwolisz kompilatorowi wygenerować operatora przypisania i / lub polegać na T w szablonie, aby mieć poprawne semantyki kopii, Twoja klasa będzie działała poprawnie.

1
PaulMcKenzie 14 marzec 2020, 22:07

Komentarze Pawła są tuż przy znaku. Chociaż twój Squarexix nie jest wbudowany, jest zadeklarowany składa się z 4 elementów typu T. Domyślna kopia C'tor dla Twojej klasy będzie używana operatora przydziału lub przypisania C'tor o rzeczywistym rodzaju, który jest reprezentowany W twoim użyciu.

Mam pewne sugestie, aby ulepszyć kod:

 1. Jeśli T ma typ, który ma ślad pamięci, który jest większy niż wskaźnik / Int: bardziej wydajny jest pozwolenie, aby Twój C'tor otrzymał elementy Bij Const Reference taka:
  SquareMatrix( const T& _a, const T& _b, const T& _c, const T& _d)
 1. Użyj konstruktorów kopiowania jak najwięcej: w ten sposób cztery elementy nie są pierwsze zainicjowane, a następnie przypisane później. Zamiast tego są inicjalizowane z odpowiednimi wartościami na raz.
   SquareMatrix( const T& _a, const T& _b, const T& _c, const T& _d)
   : a( _a), b( _b), c( _c), d( _d)
   { /* empty body */ }
 1. Wybierz swoje nazwy mądrze, aby uprościć rzeczy. Nie wprowadzaj dodatkowych mapów w schematach nazw, kiedy nie musisz; Właśnie stwarza możliwości poślizgu. Zastosowałem już, że w pkt 1 powyżej :-).
 2. Nie "Programuj przez życzeniowe myślenie": Pisanie w komentarzach lub nazwach typu / zmienne, które coś ma być coś, czego nie będzie tego zrobić. W twoim przypadku: Twoja klasa nie jest matrycą kwadratową, ani nawet matrycą. Do kompilatora jest typem danych składający się z czterech elementów, odpowiednio o nazwie A, B, C i D, o typ T, który należy zdefiniować w czasie kompilacji.
1
Andreas_75 14 marzec 2020, 22:42