Czy jest sposób na zrobienie czegoś w SASS poniżej, gdzie -center zostanie dołączony do części, aby dodać środek? Chciałbym, aby oba miały 110 pikseli, ale -środek ma wyrównanie do środka.

 .table-col-sm {
    width: 110px;
  }

  .table-col-sm-center {
    width: 110px;
    text-align: center;
  }

Poszedłem do przodu i zrobiłem to.

$column-widths: ( "sm" : ("width": 110px), "md": ( "width": 160px));

 @each $col, $values in $column-widths {
    .table-col-#{$col} {
       width: map-get($values, "width");
    }
    .table-col-#{$col}-center {
       width: map-get($values, "width");
       text-align: center;
    }
  }
0
Mike Flynn 20 marzec 2020, 00:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Niestety musisz dwukrotnie wpisać atrybut width, ale tak, jest na to sposób. Przy okazji, jeśli chcesz zobaczyć więcej, co możesz zrobić z selektorem rodzica w SASS, poszukaj go tutaj

.table-col-sm
 width: 110px

 &-center
  width: 110px
  text-align: center
0
Phy 19 marzec 2020, 22:29

Nie masz pewności, co masz na myśli, mówiąc o dołączaniu, ale oto kilka opcji:


  <div>
    <p class="table-col-sm text-center w--110"></p>
  </div>

 <style>
  .table-col-sm {
  &.center {
     text-align: center;
   }
  &.w--110 {
     width: 110px;
   }
  }
 </style>

Opcja 2

  <div class="table-col-sm">
    <p class="text-center w--110"></p>
  </div>

  <style>
    .table-col-sm {
    & p {
       text-align: center;
     }
    & .w-110 {
       width: 110px;
     }
    }
  </style>

0
Nolan 19 marzec 2020, 22:21