Mam klasę routera. Mam też ekran logowania. Po ekranie logowania chcę przejść do strony nawigatora kart.

To jest moja strona logowania

<Login.Navigator
 screenOptions={{
  headerShown: false
 }}
>
 <Login.Screen name="Initial" component={Initial} />
</Login.Navigator>;

To jest mój app.js

export default class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   <NavigationContainer>
    <Tab.Navigator
     tabBarOptions={{
      activeBackgroundColor: "#212A39",
      inactiveBackgroundColor: "#212A39"
     }}
     initialRouteName={"MainMenuTab"}
    >
     <Tab.Screen
      name="MessagesTab"
      component={MessagesStackScreen}
      options={{
       tabBarLabel: ({ focused, color }) => (
        <TabLabel title={"messages"} focused={focused} />
       ),
       tabBarIcon: ({ focused, color, size }) => (
        <TabIcon
         images={"messages"}
         focused={focused}
         iconName={"messages"}
        />
       )
      }}
     />
     <Tab.Screen
      name="MainMenuTab"
      component={MainMenuStackScreen}
      options={{
       tabBarLabel: ({ focused, color }) => (
        <TabLabel title={"Home"} focused={focused} />
       ),
       tabBarIcon: ({ focused, color, size }) => (
        <TabIcon
         images={"mainMenu"}
         focused={focused}
         iconName={"mainMenu"}
        />
       )
      }}
     />
     <Tab.Screen
      name="ProfileTab"
      component={ProfileStackScreen}
      options={{
       tabBarLabel: ({ focused, color }) => (
        <TabLabel title={"messages"} focused={focused} />
       ),
       tabBarIcon: ({ focused, color, size }) => (
        <TabIcon
         images={"profile"}
         focused={focused}
         iconName={"profile"}
        />
       )
      }}
     />
    </Tab.Navigator>
   </NavigationContainer>
  );
 }
}

Jak to możliwe. Co to za architektura?

2
Seçkin Özdemir 20 marzec 2020, 14:36

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz używać w ten sposób

<NavigationContainer>
   <Stack.Navigator>
    {Store.userToken == null ? (
     <Stack.Screen name="Login" component={LoginStackScreen} options={{ headerShown: false }} />
    ) : (
      <Stack.Screen name="MainTabNavigator" component={MainTabNavigator} options={{ headerShown: false }} />)}
   </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>

A potem musisz stworzyć stos

function LoginStackScreen() {
 return (
  <LoginStack.Navigator initialRouteName={"Initial"}>
   <LoginStack.Screen name="Initial" component={Initial} options={{ headerShown: false }} />
  </LoginStack.Navigator>
 );
}
1
Kadir Yaka 21 marzec 2020, 13:05

Powinieneś użyć nawigatora przełączników

Używam tego w ten sposób;

const InitialNavigator = createSwitchNavigator(
{
 Login: LoginPage, // imported login page
 App: BottomTabNavigator //created by createBottomTabNavigator()
});

export default createAppContainer(InitialNavigator);

A kiedy proces logowania się powiedzie, przejdź do takiej aplikacji;

this.props.navigation.navigate('App',{user: loggedInUser}); // user is navigation prop
0
Cem Kocagöz 20 marzec 2020, 14:09