Próbuję userowować lalek kelnerowy z XPath, ale otrzymuję następujący błąd

"Error: Evaluation failed: DOMException: 
 Failed to execute 'querySelector' on 'Document': '//footer//span[@data-icon="send"]' 
 is not a valid selector.

Przetestowałem ten XPath w elemencie inspekcji Chrome. Nie wiem, dlaczego Puppeteer daje mi błąd dla selektora, gdy używam XPath, aby znaleźć element.

Linia, która daje mi błąd: await page.waitForXPath('//footer//span[@data-icon="send"]')

To jest mój laleketer i inne wersje pakietów:

"puppeteer": "^2.1.1", "vue": "^2.5.16", "vue-electron": "^1.0.6",

0
Pramod 28 marzec 2020, 22:05

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dokument.QuerySelector akceptuje CSS:

await page.waitFor('footer span[data-icon="send"]')
1
pguardiario 29 marzec 2020, 01:05

Używam przykuty obietnice jak poniżej: -

.then(page => page.waitFor(10000)) .then(() => _page) .then(page => page.waitForXPath("//a[starts-with(./@class,'nav-link daterange') and contains(.,'Last 30 days')]"))

Działa niezawodnie i jest bardzo czytelny, jeśli znasz XPath

0
user3279935 8 kwiecień 2020, 10:40