Chcę zmienić rodzinę czcionki widgetowej {x0}}.

Co oznacza, że stworzyłem Container iw tej Container Dodałem wiele widgetu stylu tekstu z widżetem GestureDetector. Więc za każdym razem, gdy kliknąłem na szczególną rodzinę czcionki, chcę zmienić mój Text Widget font-fast.

Wszelkie sugestie dotyczące wykonania tego rodzaju funkcjonalności.

0
Jaimin Bhikadiya 18 marzec 2020, 10:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj zmiennej do przechowywania nazwy czcionki

Odniesienie do widgetu text

Następnie zadzwoń setState, aby zaktualizować wartość zmiennej i interfejsu użytkownika

String fontName;

//your TextWidget
Text("some text for testing",
   style: TextStyle( fontFamily: fontName )
)

//function to update the value
_updateFont(String name){
 setState((){
  fontName = name;
 });
}

Upewnij się, że importujesz czcionki do użycia Dodaj je w pubspec.yaml Plik pod fonts

- family: font1
 fonts:
  - asset: assets/fonts/font1.ttf
0
Vicky Salunkhe 18 marzec 2020, 08:12

Mam nadzieję, że to działa lub modyfikuje odpowiednio:

Kod wewnątrz widgetu tekstowego:

Text("Your Text",
       style: tapped
       ?TextStyle(fontFamily: 'Your-Font-Family')
       :TextStyle(fontFamily: 'Your-Second-Font-Family'),
       ),

Kod wewnątrz detektora gestu:

 GestureDetector(
       child: your child widget,
       onTap: () {
       setState(() {
        tapped = !tapped;
       });
      }),

I pamiętaj, aby zdefiniować bool tapped; w klasie widżetu.

Nadal, jeśli zmierzysz się z żadną trudnością, dodaj kod do komentarza, więc mogę ci pomóc.

1
Adithya Shetty 18 marzec 2020, 08:20