SELECT order_id, ROUND(10,2 (quantity * list_price) * (1-discount)) AS total_price 
FROM order_items;

Próbuję zaokrąglić kolumnę total_price do 2 miejsc po przecinku, ale zgłasza mi błąd.

sql
0
wahlaoeh 19 marzec 2020, 06:16

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Liczba dokładnych miejsc dziesiętnych to drugi parametr ROUND:

SELECT
    order_id,
    ROUND((quantity * list_price) * (1-discount), 2) AS total_price 
FROM order_items;
0
Tim Biegeleisen 19 marzec 2020, 03:18

Składnia to ROUND (liczba, liczba dziesiętna, operacja) Try

SELECT order_id, ROUND((quantity * list_price) * (1-discount),2,1) AS total_price 
FROM order_items;

Operacja = 1 dla zaokrąglenia i operacja = 0 dla obcięcia.

0
Mohit Singh 19 marzec 2020, 03:21