Próbuję POST utworzyć koszyk sesji PHP, a następnie POBIERZ sesję w koszyku paska bocznego do wyświetlenia. Jestem blisko, alerty działają dobrze, ale nie mogę dowiedzieć się, dlaczego moje dane są pobierane jako cokolwiek innego niż ciąg JSON.

Oto komunikat o błędzie konsoli:

Uncaught TypeError: Nie można użyć operatora „in” do wyszukania „length” w {"orders": {"testfive.net": {"domain_order": {"addnew": {"years": "9"}}}, "testone.biz": {"domain_order": {"addnew": {"years": "1"}}}}}

A oto JQuery:

  $(document).ready(function () {
  //add to cart
  $(".add_domain").on('submit', function(e){
   e.preventDefault();
  var $this = $(this);
  var $domain_name = $this.find('input.domain_name').val();
  var $years = $this.find('select.addnew_period').val();

  var obj = { domain_name: $domain_name, years: $years};
  var myJSON = JSON.stringify(obj);
  alert(myJSON);

  //POST to the cart
  $.post('<?php echo site_url('orders/addtocart'); ?>',
      myJSON,
      function (data, status) {
        alert("Data Results: " + data + "\nStatus: " + status);
      });

  //GET the cart contents
  var $sidebar = '<ul>';
  $.get('<?php echo site_url('orders/getcart'); ?>', function (data) {
    $.each(data, function(element) {
      $sidebar += '<li>' + element.domain_name + '</li>';
     }); 
     $sidebar += '</ul>';
    $("div.sidecart").html($sidebar);    
  });
});
});
0
James 5 marzec 2020, 10:46

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mam to, przechodząc na $ .getJSON. Oto cała prośba o referencje GET:

//GET the cart contents
$.getJSON('<?php echo site_url('orders/getcart'); ?>', function (data) {
  var items = [];
  $.each(data, function (domain, detail) {
    $.each(detail.domain_order, function (key, val) {
      if(key === 'addnew') {
        //alert("domain: "+domain+" years: "+val.years);
        items.push("<li id='" + domain + "'>" + domain +" for "+val.years + " Year(s)</li>");
      }
    });
  });
  $("<ul/>", {
    "class": "cart-list",
    html: items.join("")
  }).appendTo("div.sidecart");
});
0
James Shaver 6 marzec 2020, 23:22

Spróbuj tego

 //GET the cart contents
    var $sidebar = '<ul>';
    $.get('<?php echo site_url('orders/getcart'); ?>', function (data) {
      $.each(data, function(index, value) { // You just use 2 parameter 
        $sidebar += '<li>' + element.domain_name + '</li>';
       }); 
       $sidebar += '</ul>';
      $("div.sidecart").html($sidebar);    
    });
-1
Md Majadul Islam 5 marzec 2020, 07:50