Używam MobX dla mojego projektu trzepotnika i jej potrzebuje build_runner, aby wygenerować powiązane pliki, teraz mam sto automatycznie wygenerowanych plików, teraz chcę usunąć je wszystkie, jakie polecenie może opierać mojego projektu Te pliki?

Używam następującego polecenia, aby wygenerować pliki:

flutter packages pub run build_runner watch --delete-conflicting-outputs

Mówiąc automatycznie generowane pliki, mam na myśli pliki z tym formatami: *.g.dart, *.inject.summary, ...

1
Alireza Akbari 7 marzec 2020, 13:53

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie znalazłem ważnego rozwiązania, więc użyłem bash, aby usunąć wspomniane pliki za pomocą tego polecenia:

alias br_rm='find . -maxdepth 20 -type f \( -name "*.inject.summary" -o -name "*.inject.dart" -o  -name "*.g.dart" \) -delete'

Możesz dodać swój ulubiony typ pliku, dodając jego rozszerzenie przed drugim nawiasem według tego formatu: -o -name "*.XXX"

2
Alireza Akbari 10 marzec 2020, 05:50

Możesz spróbować tego, to dla mnie praca

flutter clean

flutter build ios
-1
Rohit Soni 7 marzec 2020, 11:13