Użyj w przypadku pytań dotyczących korzystania z Android Studio, oficjalnego środowiska IDE firmy Google przeznaczonego do tworzenia aplikacji na Androida. NIE używaj w przypadku pytań dotyczących programowania dla systemu Android w ogóle; zamiast tego użyj tagu [android].

Więcej na temat android-studio...

Chłopaki, pracuję nad projektem flutter i po zaktualizowaniu wersji studia android po kliknięciu menedżera urządzeń, aby otworzyć moje urządzenia, nie pojawiło się to nie wiem, co mam zrobić? Edycja Umieszczam ten obraz, aby pokazać aktualną wersję (trzmiel) Na pierwszym obrazku jest to obraz gif, a....
26 styczeń 2022, 16:49
Obecnie uczę się tworzenia aplikacji za pomocą Fluttera. Używam Android Studio i jestem całkowicie początkujący. Nie jestem za bardzo obeznany z GitHub. Po prostu próbuję przesłać projekt, nad którym pracuję, do serwisu GitHub. Jednak kiedy próbuję wypchnąć na github, jestem proszony o podanie po....
26 styczeń 2022, 13:55
Witam Próbuję umieścić obok siebie dwa przyciski w android studio z linearlayoutem: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:....
25 styczeń 2022, 20:43
To jest kod - if (Build.VERSION.SDK_INT >= 31) { Intent intent=new Intent(launcher.this,MainActivity.class); startActivity(intent); finish(); } Otrzymuję ten błąd- Błąd konsoli- Kierowanie na S+ (wersja 31 i nowsze) wymaga określenia jednego z FLAG_IMMUTA....
25 styczeń 2022, 09:34
private ProgressBar loadingPb; private TextView cityNameTV ,conditionTV, temperatureTV; private TextInputEditText cityEdt; private RecyclerView weatherRV; private ImageView backIV , iconIV , searchIV; private ArrayList<WeatherRVmodel> weatherRVmodels; private WeatherRVAdapter weatherRVAdapter; priva....
Chcę utworzyć klasę do przetwarzania ProgressBar. Ale nie mogę znaleźć sposobu na przeniesienie viewId, co powoduje błąd wskaźnika zerowego. To klasa pomocnicza: public class HelperProgressBar { ProgressBar progressBar; Activity activity; int ID; public HelperProgressBar(Activity activity, int ID)....
25 styczeń 2022, 06:54
Natknąłem się na problem polegający na tym, że wszystkie moje klasy testów jednostkowych nie uruchamiają się, podając następujący błąd: java.lang.IllegalStateException: Failed to transform class with name <my class name>. Reason: toPrettyPrint (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; in <my class name....
24 styczeń 2022, 19:01
Do tej pory pracowałem nad pobraniem ścieżki pliku z pamięci, na przykład ścieżka pliku to /storage/emulated/0/Download/NTL_ANDRODI_DOGMA_SYSTEMS_SRL_A_SOCIO_UNICO_TEST NEW.afgclic Po Androidzie 11 nie można pobrać FilePath. Po udzieleniu pozwolenia uses-permission android:name="android.permission.....
Edycja: po odpowiedzi JonR85 zwrócił adapter obrazu, ale teraz po zwróceniu zawyżonego widoku powoduje awarię aplikacji override fun onCreateView( inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle? ): View? { var _galleryFragment:View? ....
24 styczeń 2022, 03:36
Niektórzy użytkownicy mojej aplikacji otrzymują ten błąd: Spowodowane przez: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: w com.file.gt.MainActivity.onRequestPermissionsResult (MainActivity.java:234) w android.app.Activity.requestPermissions (Activity.java:5323) w com.file.gt.MainActivity. onCreate (M....
Główna aktywność `klasa publiczna MainActivity rozszerza AppCompatActivity { private Object Context; public static final String MSG="com.mp.exampleapp.ORDER"; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_....
Obecnie używam tablicy ciągów do przechowywania niektórych danych używanych przez mój adapter, ale muszę użyć danych z listy: Obecnie używam tego: <string-array name="vegetables"> <item> Onion </item> <item> Chillis </item> <item> Tomatoes </item> <item> Garlic Beans</item> Oto format danych, które....
23 styczeń 2022, 01:03
Robię to Android Studio kurs i natknąłem się na problem z tą konkretną metodą. Z jakiegoś powodu mogę go użyć w każdym fragmencie z wyjątkiem jednego, do którego najwyraźniej nie można zaimportować. Oto fragment: (StartFragment) package com.example.cupcake import android.app.Fragment import androi....
22 styczeń 2022, 00:13
Mam plik XML działań, do którego odwołuje się mój manifest, a także mojego dostawcę wycinków <application> <meta-data android:name="com.google.android.actions" android:resource="@xml/actions" /> <provider android:name=".sliceproviders.MyAppSliceProvider" android:authorities="....
Staram się zrobić kalkulator naukowy we fragmencie. Właściwie śledząc wideo na YT i ten facet robi to wszystko w swojej głównej działalności, a nie we fragmencie. Użyłem tego kodu w xml mojego fragmentu: @Nullable @Override public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewG....
21 styczeń 2022, 20:28
Gdy próbuję uzyskać dane wyjściowe APK z Android Studio, pojawia się ten błąd po kliknięciu przycisku Zakończ. Czy możesz mi powiedzieć, co zrobić, aby to naprawić? Należy zauważyć, że moje wyjście otrzymywałem normalnie, ale po pewnym czasie pojawił się ten błąd. Wybierz warianty kompilacji do zb....
21 styczeń 2022, 18:32
Mam następujący kod układu w moim xlm, aby wywołać widok recyklera w moim fragmencie statusu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" ....
21 styczeń 2022, 16:16
Mam problem, gdy próbuję wypchnąć mój kod do projektu. Git wyświetla komunikat o błędzie: Push failed Remote: You are not allowed to push code to this project. unable to access 'https://gitlab.name.com/project/repo.git/': The requested URL returned error: 403 Mam uprawnienia do repozytorium, ....
21 styczeń 2022, 14:55
Mam ten dolny arkusz, który chciałem nadmuchać po kliknięciu przycisku w moim DialogsActivity.java, ale za każdym razem, gdy uruchamiam moją aplikację i klikam przycisk, nic się nie dzieje. To jest kod, w którym powinien był napompować dolny arkusz. DialogsActivity.java floatingButtonContainer =....
21 styczeń 2022, 14:50
Przejrzałem to i znalazłem wspólną odpowiedź, tj. int selectedId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId(); radioButton = (RadioButton) findViewById(selectedId); Toast.makeText(MyAndroidAppActivity.this, radioButton.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); Ale jak u....
Oto mój wątek public class ReadPaycardThread implements Runnable { String applicationLabel = null; } Chcę użyć tej wartości zmiennej w działaniu.....
20 styczeń 2022, 18:40
Mam w tej chwili ten błąd, aby zrobić flutter build appbundle To jest błąd: FAILURE: Build failed with an exception. * What went wrong: Execution failed for task ':app:signReleaseBundle'. > A failure occurred while executing com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers$ActionFacade > Failed t....
Chcę napisać kilka plików html na moim komputerze. Następnie chcę, aby te pliki były dołączone do mojej aplikacji, aby można je było zainstalować, więc gdy aplikacja jest zainstalowana na smartfonie, ma już te pliki przechowywane lokalnie. Następnie chcę użyć przycisku w mojej istniejącej aplikacj....
Próbuję stworzyć aplikację quizu z bazą danych z dwiema tabelami, jedną dla tematów i jedną dla pytań. TopicsID to klucz obcy w mojej tabeli pytań. Chcę pobrać 2 losowe pytania z każdego identyfikatora tematu, jest 7 tematów, do tej pory próbowałem pobrać tylko jeden temat, ale wiem, jak pobrać re....
19 styczeń 2022, 23:19
Jestem początkujący, więc podstawowe rzeczy mnie mylą. Tak więc chcę użyć wartości/ciągu o nazwie kuupaev z „public void onDateSet” w lisamise_nupp.setOnClickListener (napisałem „kuupaev”, gdzie muszę go użyć). Problem polega na tym, że nie mogę wymyślić, jak przenieść kuupaev z onDateSet do miejs....
19 styczeń 2022, 22:45