Pytania o Angular (nie mylić z AngularJS), frameworku sieciowym od Google. Użyj tego tagu w przypadku pytań dotyczących Angulara, które nie są specyficzne dla pojedynczej wersji. W przypadku starszej platformy internetowej AngularJS (1.x) użyj tagu angularjs.

Więcej na temat angular...

Mam listę obiektów, które wyglądają tak: [ { "id": 1, "ifsG0": "1-G01", "price": 200, ... }, { "id": 2, "ifsG0" : "1-G01&.......
23 czerwiec 2021, 10:09
To jest mój kod pliku Angular HTML : <mat-card *ngFor="let getCartDetail of getCartDetails" style="margin-bottom: 1em; " > <div class="card-container"> <mat-card-title ><h3>{{getCartDetail.title1}}</h3> </mat-card-title> </div> </mat-card> Gdy tablica ....
18 czerwiec 2021, 16:26
Wyobraźmy sobie aplikację, w której wszystkie składniki (w tym app.component) to onPush. Jak mogę wywołać funkcję forceAppWideChangeDetection() w np. app.component, która zapewni uruchomienie wykrywania zmian w KAŻDYM I KAŻDYM komponencie aplikacji. Wyobrażam sobie, że muszę przejść przez drzewo wew....
18 czerwiec 2021, 13:44
Jak udostępnić dane z komponentu nadrzędnego do wielu komponentów podrzędnych w Angular?....
11 czerwiec 2021, 13:28
Próbuję zaznaczyć pole wyboru za pomocą [checked] = "true", ale to nie działa tutaj jest link https://stackblitz.com/edit/ angular-ivy-6qeay9?file=src/app/app.component.ts....
11 czerwiec 2021, 10:32
Mam dwa pola tekstowe. Jeden na imię i jeden na numer. To, czego chcę, to aby tylko jedna osoba miała w tym swój wkład na raz. Na przykład, jeśli użytkownik wybierze nazwę i zacznie pisać, pole tekstowe numeru zostanie wyłączone. Próbuję to zaimplementować bez użycia przycisków i po prostu, jeśl....
9 czerwiec 2021, 19:01
W mojej aplikacji kątowej próbującej dodać dynamiczną grupę formularzy z dwoma kontrolkami formularzy w tablicy formularzy, jak mogę tutaj dynamicznie dodawać kontrolki formularzy? Próbowałem dodać w ten sposób [formControlName]="i", ale otrzymałem to Cannot find control with path: 'dinings -> 0 ->....
9 czerwiec 2021, 06:45
Korzystanie z poniższego kodu pomyślnie ukryj znacznik DIV. Plik HTML <mat-toolbar style="position: fixed;" *ngIf="div1" > <mat-toolbar-row> <div class="input-group has-search"> <input class="form-control py-2 rounded-pill mr-1 pr-5" placeholder="Search"> </div> </ma....
8 czerwiec 2021, 19:49
Próbuję tylko utworzyć konstruktor z numerem typu, ale otrzymuję błąd jako "Ten typ nie jest obsługiwany jako token wtryskowy" Jestem nowy w kątowi. Co tu robię źle? import { Component } from '@angular/core' @Component({ selector : 'app-even', templateUrl : './even.component.html', styl....
8 czerwiec 2021, 18:39
Mam problem, w którym kiedy wpisuję ręcznie LocalHost: 4200 / Utwórz go, trafia na stronę, na której chcę iść, ale kiedy kliknę link, żeby mnie tam prowadzić, otrzymuję błąd mówiąc: TypeError: Cannot read property 'unsubscribe' of undefined at PostListComponent.ngOnDestroy Oto mój kod: Header....
8 czerwiec 2021, 16:33
Walczę z kombinacji i skanuje operatorów RXJS (z kątem 8). Zasadniczo wyświetlam listę, która może być filtrowana. Mam więc pierwszy obserwowalny list$ = this.api.getAll() i drugi filteredList$ = combineLatest(this.list$, this.form.valueChanges()) I, w moim HTML, wyświetlam się filteredList$ zaw....
8 czerwiec 2021, 15:44
Mam ten kod w kątach-11: Jest to komponent typu rejestracji dla kodu. export class SignupComponent implements OnInit { form!: FormGroup; submitted = false; constructor( private fb: FormBuilder, ) {} // tslint:disable-next-line:typedef ngOnInit(): void { this.form = this.fb.g....
8 czerwiec 2021, 11:16
Muszę warunkowo przekierować do 2 stron w mojej aplikacji Angular , Mój plik Route.ts const routes: Routes = [ { path: '', redirectTo: 'exampleInfo', pathMatch: 'full' }, { path: 'invalid', component:InvalidComponent}, Gdzieś w aplikacji ustawiam router tak, aby nawigował do „nieprawidłowego” ....
8 czerwiec 2021, 11:09
Mam ten NAVBAR: <nav class="menu"> <a routerLink="textArea" class="menu-item">text-area</a> <a routerLink="dropdown" class="menu-item">dropdown</a> <a routerLink="autosuggest" class="menu-item">autosuggest</a> <a routerLink="manageCookies" class="menu-item">manage-cookies</a> <a rout....
8 czerwiec 2021, 10:43
Używam Crypto (metody: RandomyBytes (), Createcipheriv (), CreaterecipHeriv ()) w Node.js do szyfrowania i deszyfrowania poświadczeń użytkownika, które działa dobrze. Z drugiej strony muszę użyć tego samego podejścia do uzyskania dokładnego wyniku szyfrowania i deszyfrowania w kątach. Jak potwierdzi....
Moje wersje to: 1. npm v6.14.12 2. node v10.24.1 3. angular-cli v8.0.2 Stworzyłem bibliotekę z tymi poleceniami: Krok 1: ng new my-workspace --create-application=false Krok 2: {x0}} ng generate library my-lib Krok 3: cd projects/my-lib/src/lib Krok 4: {x0}} Po tym mogę zobaczyć My-Workspace / Proj....
7 czerwiec 2021, 20:43
Cześć jestem nowy, by kątowy, więc przechodzę przez koncepcje udostępniania danych między komponentami. Chcę tylko, żeby ktoś mnie wyjaśnić, jak można wiedzieć, czy dwa elementy są rodzeństwo. Czy to dlatego, że dwa elementy mają ten sam moduł, mogą stać się rodzeństwo, a jeśli są obecne w różnych m....
7 czerwiec 2021, 18:46
W moim kątowym-11 mam ten kod w maszynarkach: multistep = new FormGroup({ userDetails: new FormGroup({ first_name: new FormControl(''), last_name: new FormControl(''), other_name: new FormControl(''), email: new FormControl(''), mobile_number: new FormCo....
7 czerwiec 2021, 18:18
Uczam się o kątach i nie możesz dowiedzieć się, jak korzystać z plików RXJS do wysyłania wiadomości dla żądań danych z serwerami BitVavo. https://docs.bitvavo.com/#tag/Websocket Połączenie jest ustalone (patrz ostatnie zdjęcie), ale nie wiem, jak zażądać danych za pomocą tej wiadomości: {"action":"s....
6 czerwiec 2021, 17:06
Pracuję w projekcie czatu kątowy z Websetet, pozwól mi pokazać ci architekturę mojego projektu, więc tworzę moduł o nazwie czatowanie zawiera listę użytkowników, gdy wybieram jeden z nich inny komponent otwarty, ten komponent o nazwie komunikat. Chcę wysłać identyfikator z przesłaniem do Backend prz....
5 czerwiec 2021, 19:19
Używam materiału kątowego, bootstrap. Próbuję pokazać kartę matową, która powinna pasować do wszystkich ekranów. Ale widzę puste przestrzenie prawej strony karty W przypadku niektórych rozwiązywania ekranu jest odpowiednio dopasowany. Czy ktoś może zasugerować, czego potrzebuję Stackblitz URL: Demo ....
5 czerwiec 2021, 17:37
Używam Angular11 i zalogowany Użytkownik ma dane z tablicą ["Sprzedawca", "Kupujący", "Producent", "Marketer", "Content_Provider" ..] Który zalogowany użytkownik może mieć ["sprzedawca"] lub ["producent", "marketer" ...] jako metadane podczas rejestrowania. Pokazuję mój interfejs z *ngIf="this.uiAcc....
5 czerwiec 2021, 12:50
Chciałem uaktualnić mój projekt do Eslint i śledził ten samouczek: https://blog.ninja-squad.com/2021/03/31/migrating-From-tsLint-to-eslint/Zrobiłem pierwsze polecenie, ng add @angular-eslint/schematics, które działało. Ale potem, po wykonaniu ng g @angular-eslint/schematics:convert-tslint-to-eslint ....
5 czerwiec 2021, 09:48
Tutaj mój kod kątowy. Kod pliku. Który używa do przechowywania statusu logowania import { Injectable } from '@angular/core'; import { BehaviorSubject } from 'rxjs'; @Injectable({ providedIn: 'root' }) export class CurdService { private subject = new BehaviorSubjec....
5 czerwiec 2021, 09:04
Próbowałem dowiedzieć się, jak osiągnąć osi czasu dla osi X dla wykresu NGX jak w Dokumentacji Demo Strona: HTTPS: //Swimlane.GitHub. Wykresy IO / NGX / Wykresy / NGX / Timeline-Filter-Pasek-Demo Ale nie ma żadnego kodu, jak to zostało osiągnięte, jak na innych wykresach NGX. Dostałem JSON i podsta....
4 czerwiec 2021, 22:45