C # (wymawiane „patrz ostro”) jest językiem programowania wysokiego poziomu, statycznie typowanym, wieloparadygmatowym opracowanym przez firmę Microsoft. Kod C # zwykle jest przeznaczony dla rodziny narzędzi Microsoft .NET i czasów wykonywania, do których należą między innymi .NET Framework, .NET Core i Xamarin. Użyj tego tagu w przypadku pytań dotyczących kodu napisanego w C # lub C # formalnej specyfikacji.

c#to wielo-paradygmatyczny, zarządzany, obiektowy język programowania stworzony przez firmę Microsoft we współpracy z .NET. Języka C # można używać w dowolnej implementacji platformy .NET, takiej jak .NET Core, .NET Framework, Mono i Xamarin.

Wersje

+---------+---------------------------------------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| Version |         Language specification         |   Date   |      .NET Version      |     Visual Studio     |
|     +---------------+----------------+------------------------+        |                 |                 |
|     |   Ecma   |   ISO/IEC  |    Microsoft    |        |                 |                 |
+---------+---------------+----------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 1.0 | December 2002 | April 2003   | January 2002      | January 2002  | .NET Framework 1.0        | Visual Studio .NET 2002     |
+---------+        |        +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 1.1 |        |        | October 2003      | April 2003   | .NET Framework 1.1        | Visual Studio .NET 2003     |
| C# 1.2 |        |        |            |        |                 |                 |
+---------+---------------+----------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 2.0 | June 2006   | September 2006 | September 2005     |        | .NET Framework 2.0        | Visual Studio .NET 2005     |
|     |        |        |            |        | .NET Framework 3.0        | Visual Studio .NET 2008     |
+---------+---------------+----------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 3.0 |        -        | August 2007      |        | .NET Framework 2.0 (Except LINQ) | Visual Studio 2008       |
|     |                |            | November 2007 | .NET Framework 3.0 (Expect LINQ) |                 |
|     |                |            |        | .NET Framework 3.5        |                 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 4.0 |                | April 2010       | April 2010   | .NET Framework 4         | Visual Studio 2010       |
+---------+---------------+----------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 5.0 | December 2017 | December 2018 | June 2013       | August 2012  | .NET Framework 4.5        | Visual Studio 2012       |
|     |        |        |            |        |                 | Visual Studio 2013       |
+---------+---------------+----------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
|     |        -        | Draft         |        | .NET Framework 4.6        | Visual Studio 2015       |
| C# 6.0 |                |            | July 2015   | .NET Core 1.0          |                 |
|     |                |            |        | .NET Core 1.1          |                 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 7.0 |                | Specification proposal | March 2017   | .NET Framework 4.7        | Visual Studio 2017 version 15.0 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 7.1 |                | Specification proposal | August 2017  | .NET Core 2.0          | Visual Studio 2017 version 15.3 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 7.2 |                | Specification proposal | November 2017 |         -        | Visual Studio 2017 version 15.5 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
|     |                | Specification proposal |        | .NET Core 2.1          | Visual Studio 2017 version 15.7 |
| C# 7.3 |                |            | May 2018    | .NET Core 2.2          |                 |
|     |                |            |        | .NET Framework 4.8        |                 |
+---------+                +------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 8  |                | Specification proposal | September 2019 | .NET Core 3.0          | Visual Studio 2019 version 16.3 |
+---------+--------------------------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+
| C# 9.0 |                | Specification proposal | September 2020 | .NET 5.0             | Visual Studio 2019 version 16.8 |
+---------+--------------------------------+------------------------+----------------+----------------------------------+---------------------------------+

Nowe funkcje

Wersje 1.0 / 1.2 i 2.0 języka C # zostały przesłane i zatwierdzone jako ECMA(Wersja internetowa ) i ISO / IEC. Najnowsza wersja ECMA pasuje dospecyfikacji Microsoft C # 5.0. Microsoft udostępnia również specyfikacje językowe dla języka C # 3.0i C # 5.0, a także C # 6.0wersja robocza.

System typów języka był pierwotnie statyczny, z dozwolonymi tylko jawnymi deklaracjami zmiennych. Wprowadzenie var(C # 3.0) i dynamic(C # 4.0) umożliwiło mu korzystanie z wnioskowania o typie do niejawnego wpisywania zmiennych i używania dynamiczne systemy typu. Delegaci, zwłaszcza z obsługą zamykania leksykalnego dla metod anonimowych (C # 2,0) i wyrażeń lambda (C # 3,0), umożliwiają używanie języka do programowania funkcjonalnego.

C # 5.0 wprowadził asynci await, aby uprościć korzystanie z asynchronicznych wywołań funkcji.

C # 6.0 wprowadził operator propagacji wartości null?., wyjątek filtry, interpolacja ciągówi wiele innych funkcjiułatwiających pisanie prostego kodu.

C # 7.0 wprowadził wiele argumentów out, dopasowywanie wzorców, krotki dla wartości zwracanej, is - wyrażenia & amp; switch instrukcje z wzorami, dekonstrukcją, funkcjami lokalnymi i kilkoma innymi.

C # 7.1 wprowadził ogólne dopasowanie wzorców, wywnioskowane nazwy elementów krotki, default wyrażenia literalne, async main i kilka innych.

C # 7.2 wprowadził private protected, niekońcowe nazwane argumenty, separator cyfrowy po podstawowym specyfikatorze, wyrażenie warunkowe ref, semantykę odwołań dla typów wartości i kilka innych.

C # 7.3 wprowadził funkcje, które umożliwiają bezpieczny kod tak samo wydajny jak niebezpieczny kod, nowe opcje kompilatora, użycie out deklaracji zmiennych w inicjalizatorach pola, właściwości i konstruktora, wsparcie == i != na typach krotek i nie tylko.

C # 8.0 wprowadził typy odwołań do wartości null, które generują ostrzeżenia kompilatora o możliwym wyłuskiwaniu wartości null, chyba że kod wyraźnie wskazuje, że zmienną może być null (np. string? foo jest zmienną, która może być zerowa), strumienie asynchroniczne, które wzmacniają -w szczególności- integrację IoT i chmury i domyślne metody interfejsu, aby zapobiec poważnym zmianom w interfejsach, wraz z innymi ulepszenia.

C # 9.0 wprowadził wiele nowych koncepcji i funkcji, takich jak Records, Init only setters, Instrukcje najwyższego poziomu, Ulepszenia dopasowywania wzorcówi nie tylko.

Kompilacja jest zwykle wykonywana w języku Microsoft Intermediate Language (MSIL), który jest następnie kompilowany JIT do kodu natywnego (i buforowany) podczas wykonywania w środowisku uruchomieniowym języka wspólnego (CLR). Jednak opcje takie jak NGen(dla .NET Framework) i AOT (dla mono) oznacza, że kod C # można bezpośrednio skompilować do obrazu natywnego. Ponadto niektóre struktury (na przykład .NET Micro Framework) działają jako interpretery CIL, bez JIT.

W przeciwieństwie do szablonów C ++ (szablony są rozwiązywane w czasie kompilacji) lub typy generyczne Java (które używają wymazywania typów) w języku C # generyczne są dostarczane częściowo przez środowisko wykonawcze.

Dzięki połączeniu .NET Coredla systemów Windows, macOS i Linux, .NET Frameworkdla Windows (desktop / server / mobile), Mono, który obsługuje aplikacje Xamarin na Androida, Mac, iOS, tvOS i watchOS, Silverlight / Moonlight (przeglądarka / mobilna), Compact Framework (mobilny ) i Micro Framework (urządzenia wbudowane), jest dostępny dla szerokiej gamy platform.


Przykład Hello World:

using System;

class Hello
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}

Przykład Hello World przy użyciu klas:

using System;

namespace HelloWorldUsingClasses
{
  class Greeting
  {
    public static void SayHello()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Greeting.SayHello();
    }
  }
}

Zasoby przepełnienia stosu


FAQs


Zasoby


Książki


Poradniki


Przyszłość języka C #

Przekaż i zaproponuj nowe funkcje tutaj.


Projekty demonstracyjne


C # Online IDE


C # Offline IDE

Powiązane tagi